Home » Wooldhuis Heino

Nieuwbouw Wooldhuis te Heino

De vervangende nieuwbouw voor personeel en cliënten met een intensieve intramurale zorgvraag wordt in drie fases uitgevoerd en bestaat onder andere uit 90 studio’s, een dagbestedings-/activiteitenruimte en een restaurant voor cliënten en het personeel.  De eerste twee gebouwdelen, het zogenoemde ‘Vijvergebouw’ (fase 1) en het zogenoemde ‘Parkgebouw’ (fase 2) zijn eerst gebouwd. Vervolgens zal de verhuizing van de cliënten van het bestaande gebouw naar de nieuwbouw plaatsvinden. Daarna start de grote sloop van het bestaande gedeelte.

Nieuwbouw Wooldhuis te Heino

De vervangende nieuwbouw voor personeel en cliënten met een intensieve intramurale zorgvraag wordt in drie fases uitgevoerd en bestaat onder andere uit 90 studio’s, een dagbestedings-/activiteitenruimte en een restaurant voor cliënten en het personeel.  De eerste twee gebouwdelen, het zogenoemde ‘Vijvergebouw’ (fase 1) en het zogenoemde ‘Parkgebouw’ (fase 2) zijn eerst gebouwd. Vervolgens zal de verhuizing van de cliënten van het bestaande gebouw naar de nieuwbouw plaatsvinden. Daarna start de grote sloop van het bestaande gedeelte.

In de derde fase wordt de verbinding tussen de twee gebouwen gerealiseerd, en wordt het gehele buitenterrein vernieuwd en opnieuw ingericht.

TBB is als projectbegeleider/toezichthouder al vanaf de allereerste fase betrokken bij dit mooie en uitdagende project, waarbij ik als eerste aanspreekpunt fungeer tussen opdrachtgever, aannemers (Bouw/E&W installateur/Sloop/Terrein), personeel en buurtbewoners. Vanaf de sloop van Fase 1 tot en met de nazorgfase na oplevering van de nieuwbouw zijn en blijf ik betrokken bij het project.

Scroll naar boven